Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:12-14)


Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:12-14)


Dit is een berisping voor hen die al volwassen zouden moeten zijn in hun geloof, volwassen in hun begrip van Gods Woord, toch drinken ze nog steeds melk als kleine kinderen in het geloof. Als ik dit lees wordt ik gedrongen om te bidden voor volwassenheid in mijn leven, in mijn gezin, in de mensen om mij heen, in de gemeente en in all mijn broeders en zusters in Christus. Ik wil volwassen zijn in mijn begrip van Gods Woord, van alles wat God geleerd heeft. Ik wil daarin groeien. Ik wil anderen leren om te groeien tot volwassenheid en ik wil ook jou aanmoedigen om te groeien tot volwassenheid.

Ik ben bang dat er zoveel volgelingen van Christus veel te lang tevreden zijn geweest met geestelijke melk als kleine kinderen in het geloof. Dit is niet wat God voor ons voorbereidt heeft. Ja, er is een tijd om een klein kind te zijn, maar zo moeten we niet blijven. Zeker, er is een tijd om melk te drinken, maar we moeten opgroeien en het vaste voedsel tot ons nemen. Ik wil je aanmoedigen om van dat feestmaal te genieten en niet tevreden te zijn met geestelijke melk. We moeten groeien door de heerlijke biefstukken, het echte goede voedsel in Gods Woord. Wees niet tevreden met je in onvolwassenheid in het geloof. Bid om volwassenheid, groeiende volwassenheid in het geloof, elke dag meer.

Dit is een berisping voor hen die al volwassen zouden moeten zijn in hun geloof, volwassen in hun begrip van Gods Woord, toch drinken ze nog steeds melk als kleine kinderen in het geloof. Als ik dit lees wordt ik gedrongen om te bidden voor volwassenheid in mijn leven, in mijn gezin, in de mensen om mij heen, in de gemeente en in all mijn broeders en zusters in Christus. Ik wil volwassen zijn in mijn begrip van Gods Woord, van alles wat God geleerd heeft. Ik wil daarin groeien. Ik wil anderen leren om te groeien tot volwassenheid en ik wil ook jou aanmoedigen om te groeien tot volwassenheid.

Ik ben bang dat er zoveel volgelingen van Christus veel te lang tevreden zijn geweest met geestelijke melk als kleine kinderen in het geloof. Dit is niet wat God voor ons voorbereidt heeft. Ja, er is een tijd om een klein kind te zijn, maar zo moeten we niet blijven. Zeker, er is een tijd om melk te drinken, maar we moeten opgroeien en het vaste voedsel tot ons nemen. Ik wil je aanmoedigen om van dat feestmaal te genieten en niet tevreden te zijn met geestelijke melk. We moeten groeien door de heerlijke biefstukken, het echte goede voedsel in Gods Woord. Wees niet tevreden met je in onvolwassenheid in het geloof. Bid om volwassenheid, groeiende volwassenheid in het geloof, elke dag meer.

O God, we bidden dit van U. Help ons te groeien in het geloof. Ik bid dit voor mijn eigen leven, help mij te groeien in groter begrip van Uw Woord en in mijn leven met U. Ik bid dit voor mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen. Ik bid dit voor de gemeente waar ik deel van uitmaak. Ik bid dit voor iedereen die dit nu leest. O God, ik weet dat dit ook gelezen wordt door nieuwe volgelingen van Christus. Ik bid dat ze hard zullen groeien door de melk van Uw Woord tot volwassenheid. O God, ik bid voor hen die U al zo lang volgen maar nog steeds niets anders dan geestelijke melk drinken. Breng hen tot volwassenheid, steeds meer.

O God, help ons om niet tevreden te zijn met een leven in onvolwassenheid in ons geloof, in ons leven met U en in het begrip van Uw Woord. Help ons te groeien naar volwassenheid zodat we U beter zullen kennen en machtig gebruikt kunnen worden voor Uw eer. O God, laat dat zo zijn, in ons leven en in het leven van een ieder van ons. Help ons om volwassenheid in U te ervaren.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, we bidden dit van U. Help ons te groeien in het geloof. Ik bid dit voor mijn eigen leven, help mij te groeien in groter begrip van Uw Woord en in mijn leven met U. Ik bid dit voor mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen. Ik bid dit voor de gemeente waar ik deel van uitmaak. Ik bid dit voor iedereen die dit nu leest. O God, ik weet dat dit ook gelezen wordt door nieuwe volgelingen van Christus. Ik bid dat ze hard zullen groeien door de melk van Uw Woord tot volwassenheid. O God, ik bid voor hen die U al zo lang volgen maar nog steeds niets anders dan geestelijke melk drinken. Breng hen tot volwassenheid, steeds meer.

O God, help ons om niet tevreden te zijn met een leven in onvolwassenheid in ons geloof, in ons leven met U en in het begrip van Uw Woord. Help ons te groeien naar volwassenheid zodat we U beter zullen kennen en machtig gebruikt kunnen worden voor Uw eer. O God, laat dat zo zijn, in ons leven en in het leven van een ieder van ons. Help ons om volwassenheid in U te ervaren.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net