Want zo heeft de HEERE, de God van Israël, tegen mij gezegd: Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit Mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken tot wie Ik u zend. (Jeremia 25:15)


Want zo heeft de HEERE, de God van Israël, tegen mij gezegd: Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit Mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken tot wie Ik u zend. (Jeremia 25:15)


Dit is een belangrijk beeld om te kunnen begrijpen wat Jezus deed aan het kruis. God zegt hier dat er een beker gevuld is met de wijn van Zijn grimmigheid. En dit beeld zien we op verschillende plekken in het Oude en Nieuwe Testament. We lezen hierover in de verschillende profeten maar ook in Openbaring 14. We zien daar de beker van Gods toorn en de wijnpersbak van Gods toorn.

De beker is gevuld met de toorn over de zonde, en het punt hier in Jeremia is dat de volken die in opstand gekomen zijn tegen God, de toorn en het oordeel zullen ervaren die ze verdienen in hun zondigheid.

Zo zien we dat het beeld van de beker in het Oude Testament een beeld is van Gods toorn en oordeel. En als we in het Nieuwe Testament komen zien we dat Jezus zich in de Hof van Getsemane voorbereidt op het kruis, en wat bidt hij? “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.” Wat zit er in deze drinkbeker? De wijn van Gods toorn over de zonde, het oordeel over zondaren. Waarom zweet Jezus bloed in die tuin? Omdat Hij weet dat Hij die beker met de wijn van Gods toorn voor zondaren leeg zal drinken. Hij staat op het punt om het oordeel voor jou en mij en voor zondaren over de hele wereld te dragen.

Hij staat op het punt om dat op zich te nemen, om die beker van Gods terechte toorn over de zonde leeg te drinken. Als je dus het kruis ziet, ja, zie hoe erg al die fysieke dingen zijn, die spijkers die door zijn handen en voeten geslagen worden en alle fysieke pijn die Hij lijdt aan het kruis. Maar dat alles is slechts een beeld van de geestelijke werkelijkheid daar. Op dat moment draagt Jezus de volle toorn van God over de zonde, voor zondaren, voor jou en mij. Hij is onze Plaatsvervanger aan het kruis. Hij drinkt die beker zodat wij die niet hoeven te drinken.

Dit is een belangrijk beeld om te kunnen begrijpen wat Jezus deed aan het kruis. God zegt hier dat er een beker gevuld is met de wijn van Zijn grimmigheid. En dit beeld zien we op verschillende plekken in het Oude en Nieuwe Testament. We lezen hierover in de verschillende profeten maar ook in Openbaring 14. We zien daar de beker van Gods toorn en de wijnpersbak van Gods toorn.

De beker is gevuld met de toorn over de zonde, en het punt hier in Jeremia is dat de volken die in opstand gekomen zijn tegen God, de toorn en het oordeel zullen ervaren die ze verdienen in hun zondigheid.

Zo zien we dat het beeld van de beker in het Oude Testament een beeld is van Gods toorn en oordeel. En als we in het Nieuwe Testament komen zien we dat Jezus zich in de Hof van Getsemane voorbereidt op het kruis, en wat bidt hij? “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.” Wat zit er in deze drinkbeker? De wijn van Gods toorn over de zonde, het oordeel over zondaren. Waarom zweet Jezus bloed in die tuin? Omdat Hij weet dat Hij die beker met de wijn van Gods toorn voor zondaren leeg zal drinken. Hij staat op het punt om het oordeel voor jou en mij en voor zondaren over de hele wereld te dragen.

Hij staat op het punt om dat op zich te nemen, om die beker van Gods terechte toorn over de zonde leeg te drinken. Als je dus het kruis ziet, ja, zie hoe erg al die fysieke dingen zijn, die spijkers die door zijn handen en voeten geslagen worden en alle fysieke pijn die Hij lijdt aan het kruis. Maar dat alles is slechts een beeld van de geestelijke werkelijkheid daar. Op dat moment draagt Jezus de volle toorn van God over de zonde, voor zondaren, voor jou en mij. Hij is onze Plaatsvervanger aan het kruis. Hij drinkt die beker zodat wij die niet hoeven te drinken.

O Heer Jezus, we prijzen U. We prijzen U dat U onze Plaatsvervanger bent. We prijzen U dat U de beker die wij verdienen genomen hebt en zelf leeggedronken hebt. We prijzen U dat U het oordeel dat wij verdienen verdagen hebt, de toorn die over ons uitgegoten zou moeten worden. Jezus, we prijzen U dat U dat voor ons gedragen hebt.

O God, we weten dat we op dit moment, vanwege onze zonden, eeuwig van U gescheiden moeten zijn. Eeuwig zouden we in een vreselijke hel moeten zijn die we ons niet eens voor kunnen stellen. Dit is wat we verdienen in onze zonde. Maar Jezus, U droeg het oordeel dat wij verdienen. U betaalde de prijs, U dronk de beker, zodat wij dat niet hoeven en zo het eeuwige leven kunnen hebben, zodat onze zonden vergeven kunnen worden.

O God, we prijzen U voor verlossing. Jezus, we prijzen U voor het kruis en we bidden dat U ons helpt om daarom niet licht over de zonde te denken. Help ons om serieus met de zonde om te gaan. Help ons om niet te denken dat het niet zo’n groot probleem is. Als we vandaag verleidt worden tot zonde, Heer, help ons dan om te vluchten. O God, als we vandaag of morgen zondigen, alstublieft, alstublieft, overtuig ons zodat we verdriet zullen voelen, droefheid over die zonde, haat voor die zonde, zodat we er des te meer voor weg zullen vluchten.

Jezus, we prijzen U dat U onze zonde wilde betalen. Help ons om de zonde serieus te nemen, nu we zien wat het U gekost heeft, ook nu we door het geloof rusten de genade die U ons bewezen hebt. O we prijzen U voor het kruis, dat U die beker met de wijn van toorn die wij moesten drinken uit onze handen genomen hebt.

Daarom kunnen we dit nu bidden in Uw naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O Heer Jezus, we prijzen U. We prijzen U dat U onze Plaatsvervanger bent. We prijzen U dat U de beker die wij verdienen genomen hebt en zelf leeggedronken hebt. We prijzen U dat U het oordeel dat wij verdienen verdagen hebt, de toorn die over ons uitgegoten zou moeten worden. Jezus, we prijzen U dat U dat voor ons gedragen hebt.

O God, we weten dat we op dit moment, vanwege onze zonden, eeuwig van U gescheiden moeten zijn. Eeuwig zouden we in een vreselijke hel moeten zijn die we ons niet eens voor kunnen stellen. Dit is wat we verdienen in onze zonde. Maar Jezus, U droeg het oordeel dat wij verdienen. U betaalde de prijs, U dronk de beker, zodat wij dat niet hoeven en zo het eeuwige leven kunnen hebben, zodat onze zonden vergeven kunnen worden.

O God, we prijzen U voor verlossing. Jezus, we prijzen U voor het kruis en we bidden dat U ons helpt om daarom niet licht over de zonde te denken. Help ons om serieus met de zonde om te gaan. Help ons om niet te denken dat het niet zo’n groot probleem is. Als we vandaag verleidt worden tot zonde, Heer, help ons dan om te vluchten. O God, als we vandaag of morgen zondigen, alstublieft, alstublieft, overtuig ons zodat we verdriet zullen voelen, droefheid over die zonde, haat voor die zonde, zodat we er des te meer voor weg zullen vluchten.

Jezus, we prijzen U dat U onze zonde wilde betalen. Help ons om de zonde serieus te nemen, nu we zien wat het U gekost heeft, ook nu we door het geloof rusten de genade die U ons bewezen hebt. O we prijzen U voor het kruis, dat U die beker met de wijn van toorn die wij moesten drinken uit onze handen genomen hebt.

Daarom kunnen we dit nu bidden in Uw naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net