Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen. (Jeremia 33:20–22)


Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen. (Jeremia 33:20–22)


Ik weet dat dit een groot gedeelte is, maar ik wil dat je begrijpt wat God daar zegt. Hij zegt, “Zo zeker als de dag en de nacht…” Als je ’s morgens wakker wordt weet je dat de zon op zal komen. ’s Avonds gaat de zon onder. Deze dingen zijn zeker. Wij kunnen daar niets aan veranderen. Zo is Gods verbond nog zekerder. Wij vertrouwen er op dat de zon weer op en onder gaat. We gaan er gewoon van uit dat dat gebeurt. Maar zelfs dit gebeurt niet vanzelfsprekend. Uiteindelijk is er geen wetenschappelijke verklaring voor. Het gebeurt omdat God de zon op en onder doet gaan. Hij is het die de aarde, de maan en de zon hun plek geeft. God doet dit allemaal.

Dat is het beeld hier. Zo zeker dat je er vanuit gaat dat de zon op en onder gaat, zo zeker is dit, ga hier vanuit. Het verbond met Mijn volk zal niet verbroken kunnen worden. Jeremia zegt dit in een tijd waarin dit niet vanzelfsprekend lijkt, maar we zien hier dat er uit Davids nageslacht een Koning komt die zal blijven, er zal een priesters komen Hem blijvend zullen dienen. Daar kun je op rekenen, tot in eeuwigheid.

Neem nu deze woorden en denk aan Jezus. Eén, Hij is de Koning. Hij is de Koning uit het nageslacht van David. Zijn Koningschap is eeuwig. Het verbond waarin wij ons tot God verhouden, onze relatie met God, is gebaseerd op Jezus, de Koning die eeuwig blijft. Zekerder dan het opgaan en ondergaan van de zon, is onze zekerheid in Jezus als onze eeuwige Koning, want Hij heeft de dood overwonnen.

En niet alleen als onze Koning, maar ook als onze grote Hogepriester. En dit is mogelijk omdat Zijn offer als onze Hogepriester genoeg is voor onze eeuwige redding. Want Hij was volmaakt, zonder zonde, toen Jezus kwam en Zijn leven opofferde en Zijn bloed voor ons gaf. Hier gaat het hele boek Hebreeën over. En dit offer was aanvaardbaar voor God, op zo’n manier dat het niet jaar in jaar uit herhaald hoefde te worden, zoals we door het hele Oude Testament zien. Dit offer blijft eeuwig. Denk daar aan, brengt het dichtbij je, in je leven vandaag en besef: Zekerder dan het opgaan en ondergaan van de zon heeft God Zijn verbond, Zijn relatie met jou verzegeld, voor eeuwig.

Je kunt altijd op God vertrouwen. Je kunt altijd zeker zijn van Jezus. Hij is de Koning en grote Hogepriester die eeuwig heerst en regeert, Zijn offer is tot in eeuwigheid genoeg.

Ik weet dat dit een groot gedeelte is, maar ik wil dat je begrijpt wat God daar zegt. Hij zegt, “Zo zeker als de dag en de nacht…” Als je ’s morgens wakker wordt weet je dat de zon op zal komen. ’s Avonds gaat de zon onder. Deze dingen zijn zeker. Wij kunnen daar niets aan veranderen. Zo is Gods verbond nog zekerder. Wij vertrouwen er op dat de zon weer op en onder gaat. We gaan er gewoon van uit dat dat gebeurt. Maar zelfs dit gebeurt niet vanzelfsprekend. Uiteindelijk is er geen wetenschappelijke verklaring voor. Het gebeurt omdat God de zon op en onder doet gaan. Hij is het die de aarde, de maan en de zon hun plek geeft. God doet dit allemaal.

Dat is het beeld hier. Zo zeker dat je er vanuit gaat dat de zon op en onder gaat, zo zeker is dit, ga hier vanuit. Het verbond met Mijn volk zal niet verbroken kunnen worden. Jeremia zegt dit in een tijd waarin dit niet vanzelfsprekend lijkt, maar we zien hier dat er uit Davids nageslacht een Koning komt die zal blijven, er zal een priesters komen Hem blijvend zullen dienen. Daar kun je op rekenen, tot in eeuwigheid.

Neem nu deze woorden en denk aan Jezus. Eén, Hij is de Koning. Hij is de Koning uit het nageslacht van David. Zijn Koningschap is eeuwig. Het verbond waarin wij ons tot God verhouden, onze relatie met God, is gebaseerd op Jezus, de Koning die eeuwig blijft. Zekerder dan het opgaan en ondergaan van de zon, is onze zekerheid in Jezus als onze eeuwige Koning, want Hij heeft de dood overwonnen.

En niet alleen als onze Koning, maar ook als onze grote Hogepriester. En dit is mogelijk omdat Zijn offer als onze Hogepriester genoeg is voor onze eeuwige redding. Want Hij was volmaakt, zonder zonde, toen Jezus kwam en Zijn leven opofferde en Zijn bloed voor ons gaf. Hier gaat het hele boek Hebreeën over. En dit offer was aanvaardbaar voor God, op zo’n manier dat het niet jaar in jaar uit herhaald hoefde te worden, zoals we door het hele Oude Testament zien. Dit offer blijft eeuwig. Denk daar aan, brengt het dichtbij je, in je leven vandaag en besef: Zekerder dan het opgaan en ondergaan van de zon heeft God Zijn verbond, Zijn relatie met jou verzegeld, voor eeuwig.

Je kunt altijd op God vertrouwen. Je kunt altijd zeker zijn van Jezus. Hij is de Koning en grote Hogepriester die eeuwig heerst en regeert, Zijn offer is tot in eeuwigheid genoeg.

O God, we prijzen U voor de zekerheid die we in Jezus hebben. We prijzen U dat we op Hem kunnen vertrouwen, wat er morgen ook gebeurt. We weten dat Hij onze Koning en grote Hogepriester is. Wat er volgende week of volgend jaar ook gebeurt, U blijft onze Koning en grote Hogepriester. Wat er over vijftig jaar of over vijf miljard jaar ook gebeurt, Jezus, U bent onze Koning en grote Hogepriester.

O God, we prijzen U voor deze werkelijkheid vandaag. We zullen U morgen prijzen, volgend jaar en de komende vijftig miljard jaar. Alle eer aan Uw naam. Alle eer aan Uw Zoon, Jezus, onze Koning en grote Hogepriester. En daarom bidden we, o God, help ons om met dat eeuwige perspectief te leven. Help ons om anderen tot U te leiden, zodat ze U, Heer Jezus, leren kennen als de Koning en grote Hogepriester. Want ook voor hen staat de eeuwigheid op het spel. Help ons vandaag met die ernst en dringende eeuwigheid te leven voor wat er eeuwig toe doet. Help ons om te leven voor dat wat er over vijftig miljard jaar nog toe doet.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, we prijzen U voor de zekerheid die we in Jezus hebben. We prijzen U dat we op Hem kunnen vertrouwen, wat er morgen ook gebeurt. We weten dat Hij onze Koning en grote Hogepriester is. Wat er volgende week of volgend jaar ook gebeurt, U blijft onze Koning en grote Hogepriester. Wat er over vijftig jaar of over vijf miljard jaar ook gebeurt, Jezus, U bent onze Koning en grote Hogepriester.

O God, we prijzen U voor deze werkelijkheid vandaag. We zullen U morgen prijzen, volgend jaar en de komende vijftig miljard jaar. Alle eer aan Uw naam. Alle eer aan Uw Zoon, Jezus, onze Koning en grote Hogepriester. En daarom bidden we, o God, help ons om met dat eeuwige perspectief te leven. Help ons om anderen tot U te leiden, zodat ze U, Heer Jezus, leren kennen als de Koning en grote Hogepriester. Want ook voor hen staat de eeuwigheid op het spel. Help ons vandaag met die ernst en dringende eeuwigheid te leven voor wat er eeuwig toe doet. Help ons om te leven voor dat wat er over vijftig miljard jaar nog toe doet.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net