Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De verlossing is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:9-10)


Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De verlossing is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:9-10)


Wat we hier zien is geweldig. In hoofdstuk 5 lazen dat Jezus ons met bloed gekocht heeft voor God uit elke stam, taal, volk en natie. En hier zien we de vervulling. Hier zien we hoe mensen uit alle naties, stammen, volken en talen zich voor Gods troon en voor het Lam verzameld hebben en zingen van de verlossing die Hij hen gebracht heeft.

We weten dat wat God ons opgedragen heeft in de grote opdracht, “Ga en maak discipelen onder alle volken,” op een dag voltooid zal zijn. Er zullen discipelen gemaakt zijn onder alle volken, onder alle bevolkingsgroepen op de aarde, onder alle talen op de aarde. Wanneer we ons leven, onze gezinnen en onze gemeente geven aan de grote opdracht, dan weten we dat we ons leven, onze gezinnen en onze gemeente geven aan iets wat zeker voltooid zal worden. Dat is gegarandeerd.

We weten hoe het verhaal zal eindigen. We weten waar het allemaal heen gaat, en daarom gaan we in vertrouwen. We geven ons leven in vertrouwen. We bidden, geven, sturen zendelingen en gaan op zendingsreizen, en we doen dat allemaal met de wetenschap dat het werk voltooid zal worden.

Vandaag bid ik voor de Lhopu-bevolking in Bhutan, een paar duizend mensen ergens in een zeer afgelegen gebied. Ze hebben vrijwel geen toegang tot het Evangelie. Maar, dit is de werkelijkheid, er komt een dag waarop er uit deze Lhopu-bevolking voor Gods troon zullen staan en Hem zullen prijzen voor de verlossing die Hij heeft gebracht. Ja, uit elke bevolkingsgroep in Bhutan zullen er mensen zijn die zich rond Zijn troon zullen verzamelen. Laten we daarom bidden. God heeft ons opgeroepen om daarvoor te bidden.

Laat er in je dagelijkse gebed ook ruimte zijn om te bidden voor de mensen die het Evangelie verspreiden onder hen de het nog nooit gehoord hebben, onder bevolkingsgroepen, stammen en talen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie.

Laten we in onze gemeente geven voor dit doel. Zodat de Bijbel in al die verschillende talen, die nog geen vertaling hebben, vertaalt kan worden. Zodat zendelingen zullen gaan om hen het Evangelie te brengen. En laten we in ons leven openstaan voor de mogelijkheid zodat God ons kan roepen om te gaan naar de Lhopu-bevolking, of naar welke bevolkingsgroep dan ook. Of het nu voor een kortere of langere periode is.

Wat we hier zien is geweldig. In hoofdstuk 5 lazen dat Jezus ons met bloed gekocht heeft voor God uit elke stam, taal, volk en natie. En hier zien we de vervulling. Hier zien we hoe mensen uit alle naties, stammen, volken en talen zich voor Gods troon en voor het Lam verzameld hebben en zingen van de verlossing die Hij hen gebracht heeft.

We weten dat wat God ons opgedragen heeft in de grote opdracht, “Ga en maak discipelen onder alle volken,” op een dag voltooid zal zijn. Er zullen discipelen gemaakt zijn onder alle volken, onder alle bevolkingsgroepen op de aarde, onder alle talen op de aarde. Wanneer we ons leven, onze gezinnen en onze gemeente geven aan de grote opdracht, dan weten we dat we ons leven, onze gezinnen en onze gemeente geven aan iets wat zeker voltooid zal worden. Dat is gegarandeerd.

We weten hoe het verhaal zal eindigen. We weten waar het allemaal heen gaat, en daarom gaan we in vertrouwen. We geven ons leven in vertrouwen. We bidden, geven, sturen zendelingen en gaan op zendingsreizen, en we doen dat allemaal met de wetenschap dat het werk voltooid zal worden.

Vandaag bid ik voor de Lhopu-bevolking in Bhutan, een paar duizend mensen ergens in een zeer afgelegen gebied. Ze hebben vrijwel geen toegang tot het Evangelie. Maar, dit is de werkelijkheid, er komt een dag waarop er uit deze Lhopu-bevolking voor Gods troon zullen staan en Hem zullen prijzen voor de verlossing die Hij heeft gebracht. Ja, uit elke bevolkingsgroep in Bhutan zullen er mensen zijn die zich rond Zijn troon zullen verzamelen. Laten we daarom bidden. God heeft ons opgeroepen om daarvoor te bidden.

Laat er in je dagelijkse gebed ook ruimte zijn om te bidden voor de mensen die het Evangelie verspreiden onder hen de het nog nooit gehoord hebben, onder bevolkingsgroepen, stammen en talen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie.

Laten we in onze gemeente geven voor dit doel. Zodat de Bijbel in al die verschillende talen, die nog geen vertaling hebben, vertaalt kan worden. Zodat zendelingen zullen gaan om hen het Evangelie te brengen. En laten we in ons leven openstaan voor de mogelijkheid zodat God ons kan roepen om te gaan naar de Lhopu-bevolking, of naar welke bevolkingsgroep dan ook. Of het nu voor een kortere of langere periode is.

We bidden, o God. We zien zo uit naar die dag, de dag waarop een menigte die niemand kan tellen, uit alle naties, stammen, volken en talen zich voor Uw troon zullen verzamelen en U zullen prijzen. Wat een heerlijk dag zal dat zijn. We kunnen niet wachten op die dag, op dat lied, met al deze verschillende mensen uit alle naties, stammen, volken en talen, om U te verheerlijken, in Uw aanwezigheid, tot in alle eeuwigheid. Daarom bidden we, o God, gebruik ons leven, onze gezinnen en onze gemeente zodat deze dag snel aanbreekt.


We bidden het U, gebruik ons voor de verspreiding van het Evangelie naar alle naties, stammen, volken en talen. En specifiek bidden we nu voor de verspreiding van het Evangelie onder de Lhopu-bevolking in Bhutan, en alle andere bevolkingsgroepen in Bhutan. Dit kleine landje met deze afgelegen bevolkingsgroepen heeft zo weinig toegang tot het Evangelie. God, we bidden dat U alle barrières wilt doorbreken die het Evangelie tegenhouden.

God, we bidden dat U Uw gemeente de vastberadenheid geeft om aan het werk te gaan, om ons leven te geven, zelfs als het ons leven zal kosten om hen het Evangelie te brengen. En niet alleen in Bhutan, maar over de hele wereld. God, gebruik ons alstublieft in de vervulling van de grote opdracht, de vervulling van dit beeld hier in Openbaring 7:9-10. Laat Uw Evangelie van verlossing zich verspreiden onder alle naties, stammen, volken en talen op aarde.

In Jezus’ naam bidden we. Amen.

Overgenomen van Radical.net


We bidden, o God. We zien zo uit naar die dag, de dag waarop een menigte die niemand kan tellen, uit alle naties, stammen, volken en talen zich voor Uw troon zullen verzamelen en U zullen prijzen. Wat een heerlijk dag zal dat zijn. We kunnen niet wachten op die dag, op dat lied, met al deze verschillende mensen uit alle naties, stammen, volken en talen, om U te verheerlijken, in Uw aanwezigheid, tot in alle eeuwigheid. Daarom bidden we, o God, gebruik ons leven, onze gezinnen en onze gemeente zodat deze dag snel aanbreekt.


We bidden het U, gebruik ons voor de verspreiding van het Evangelie naar alle naties, stammen, volken en talen. En specifiek bidden we nu voor de verspreiding van het Evangelie onder de Lhopu-bevolking in Bhutan, en alle andere bevolkingsgroepen in Bhutan. Dit kleine landje met deze afgelegen bevolkingsgroepen heeft zo weinig toegang tot het Evangelie. God, we bidden dat U alle barrières wilt doorbreken die het Evangelie tegenhouden.

God, we bidden dat U Uw gemeente de vastberadenheid geeft om aan het werk te gaan, om ons leven te geven, zelfs als het ons leven zal kosten om hen het Evangelie te brengen. En niet alleen in Bhutan, maar over de hele wereld. God, gebruik ons alstublieft in de vervulling van de grote opdracht, de vervulling van dit beeld hier in Openbaring 7:9-10. Laat Uw Evangelie van verlossing zich verspreiden onder alle naties, stammen, volken en talen op aarde.

In Jezus’ naam bidden we. Amen.

Overgenomen van Radical.net