Zo zegt de HEERE: Zo zal Ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. (Jeremia 13:9)


Zo zegt de HEERE: Zo zal Ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. (Jeremia 13:9)


Trots is in zekere zin de wortel van alle zonde. In het boek Onversneden Christendom, van C.S. Lewis is het hoofdstuk over trots erg goed en nuttig. Het is een duidelijke herinnering dat trots uiteindelijk de oorzaak is van alle ongehoorzaamheid aan God.

Trots is dit gevoel in ons dat we beter weten dan God wat goed is voor ons leven. We kiezen altijd wat wij het beste vinden. We kiezen niet wat ons het slechtste lijkt. Daarom zondigen we als we zeggen, “Ik denk dat dit beter is dan wat God zegt.” In onze trots stellen wij onszelf op tegen God. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar in ons leven. Dit betekent dat we bewust, consequent en voortdurend moeten bidden om nederigheid in ons leven. Dat heb ik nodig. Dat hebben we allemaal nodig.

We hebben een nederigheid nodig voor God en elkaar die er voor zorgt dat we ons onderwerpen aan God, aan zijn wegen, zodat we geloven dat Zijn wegen goed, recht en het beste zijn. Onze wegen zijn niet goed, recht en het beste! Daarom moeten we onszelf voor God vernederen en zeggen dat we Hem nodig hebben om ons te helpen om Hem te volgen. En laat daar dan ook nederigheid uit voortkomen tegenover anderen. Zodat we niet altijd aan onszelf denken, maar anderen liefhebben als onszelf.

Trots is in zekere zin de wortel van alle zonde. In het boek Onversneden Christendom, van C.S. Lewis is het hoofdstuk over trots erg goed en nuttig. Het is een duidelijke herinnering dat trots uiteindelijk de oorzaak is van alle ongehoorzaamheid aan God.

Trots is dit gevoel in ons dat we beter weten dan God wat goed is voor ons leven. We kiezen altijd wat wij het beste vinden. We kiezen niet wat ons het slechtste lijkt. Daarom zondigen we als we zeggen, “Ik denk dat dit beter is dan wat God zegt.” In onze trots stellen wij onszelf op tegen God. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar in ons leven. Dit betekent dat we bewust, consequent en voortdurend moeten bidden om nederigheid in ons leven. Dat heb ik nodig. Dat hebben we allemaal nodig.

We hebben een nederigheid nodig voor God en elkaar die er voor zorgt dat we ons onderwerpen aan God, aan zijn wegen, zodat we geloven dat Zijn wegen goed, recht en het beste zijn. Onze wegen zijn niet goed, recht en het beste! Daarom moeten we onszelf voor God vernederen en zeggen dat we Hem nodig hebben om ons te helpen om Hem te volgen. En laat daar dan ook nederigheid uit voortkomen tegenover anderen. Zodat we niet altijd aan onszelf denken, maar anderen liefhebben als onszelf.

O God, alle eer aan Uw naam voor de genade en barmhartigheid die U ons bewijst, dat we tot U mogen komen als we gezondigd hebben. Dat U ons herstelt als we ons afkeren van de zonde en terugkeren tot U. O Heer Jezus, U hebt de reiniging van onze zonden mogelijk gemaakt, al onze zonden kunnen volkomen verwijderd worden. U kunt ons rechtvaardig maken.

O God, dank U wel voor Uw genade en barmhartigheid. Help ons om daarin te leven en onze zonden niet te verbergen. O God, help ons om niet door te leven in de zonde. En als we zondigen, help ons dan om het te haten, help ons om ons ervan af te keren, help ons om snel tot U terug te keren. Overtuig ons van zonde, o God, en help ons om ons ervan af te keren, op U te vertrouwen en U te volgen. Herstel ons, o God, onderwijs ons, bouw ons op in U.

Ik bid dit voor mijzelf en voor iedereen die dit leest. Help ons om in gehoorzaamheid aan U te leven. Help ons om onszelf onmiddellijk van de zonde af te keren als we zondigen in onze gedachten, in onze verlangens, in wat we doen, in hoe we spreken. Help ons om ons van de zonde af te keren en tot U terug te keren. U herstelt ons om weer met U te leven, in de genade die U voor ons mogelijk gemaakt hebt.

We bidden dit in Jezus naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, alle eer aan Uw naam voor de genade en barmhartigheid die U ons bewijst, dat we tot U mogen komen als we gezondigd hebben. Dat U ons herstelt als we ons afkeren van de zonde en terugkeren tot U. O Heer Jezus, U hebt de reiniging van onze zonden mogelijk gemaakt, al onze zonden kunnen volkomen verwijderd worden. U kunt ons rechtvaardig maken.

O God, dank U wel voor Uw genade en barmhartigheid. Help ons om daarin te leven en onze zonden niet te verbergen. O God, help ons om niet door te leven in de zonde. En als we zondigen, help ons dan om het te haten, help ons om ons ervan af te keren, help ons om snel tot U terug te keren. Overtuig ons van zonde, o God, en help ons om ons ervan af te keren, op U te vertrouwen en U te volgen. Herstel ons, o God, onderwijs ons, bouw ons op in U.

Ik bid dit voor mijzelf en voor iedereen die dit leest. Help ons om in gehoorzaamheid aan U te leven. Help ons om onszelf onmiddellijk van de zonde af te keren als we zondigen in onze gedachten, in onze verlangens, in wat we doen, in hoe we spreken. Help ons om ons van de zonde af te keren en tot U terug te keren. U herstelt ons om weer met U te leven, in de genade die U voor ons mogelijk gemaakt hebt.

We bidden dit in Jezus naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net