Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9)


Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9)


Deze verzen zijn een stekende aanklacht tegen de zondigheid van de mens, de zondigheid van ons hart. Dit is de werkelijkheid die we door de hele Bijbel heen zien, al vanaf Genesis 3.

We zondigen niet zomaar, zo nu en dan. We zijn zondaren in de kern. We zijn in opstand gekomen tegen God. We hebben harten die van God afgekeerd zijn. “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het.” Ongeneeslijk ziek. We moeten het probleem van de zonde geen moment onderschatten. Het is ernstig. Ons zondeprobleem is uiterst ernstig. We moeten daar voor God en voor onszelf elke dag van bewust zijn.

Zelfs als volgelingen van Christus. Onze zonden zijn vergeven. We hebben een nieuw hart gekregen. God heeft ons hart helemaal verandert, we zijn een nieuwe schepping. Ja, dat is zo! Maar we leven hier ook nog met onze zondige natuur. We moeten ons bewust zijn van de ernst hiervan, we moeten daar niet licht over denken.

Nog steeds zijn we geneigd om God ongehoorzaam te zijn. Het is zoals de schrijver van de hymne Come, Thou Fount of Ev’ry Blessing het zegt, “Heer, ik voel het, ik ben geneigd om de God die ik liefheb te verlaten.”

We moeten God dagelijks om hulp vragen.

Deze verzen zijn een stekende aanklacht tegen de zondigheid van de mens, de zondigheid van ons hart. Dit is de werkelijkheid die we door de hele Bijbel heen zien, al vanaf Genesis 3.

We zondigen niet zomaar, zo nu en dan. We zijn zondaren in de kern. We zijn in opstand gekomen tegen God. We hebben harten die van God afgekeerd zijn. “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het.” Ongeneeslijk ziek. We moeten het probleem van de zonde geen moment onderschatten. Het is ernstig. Ons zondeprobleem is uiterst ernstig. We moeten daar voor God en voor onszelf elke dag van bewust zijn.

Zelfs als volgelingen van Christus. Onze zonden zijn vergeven. We hebben een nieuw hart gekregen. God heeft ons hart helemaal verandert, we zijn een nieuwe schepping. Ja, dat is zo! Maar we leven hier ook nog met onze zondige natuur. We moeten ons bewust zijn van de ernst hiervan, we moeten daar niet licht over denken.

Nog steeds zijn we geneigd om God ongehoorzaam te zijn. Het is zoals de schrijver van de hymne Come, Thou Fount of Ev’ry Blessing het zegt, “Heer, ik voel het, ik ben geneigd om de God die ik liefheb te verlaten.”

We moeten God dagelijks om hulp vragen.

O God, help ons, zoals U ons geleerd hebt te bidden, Heer Jezus. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van het kwaad. We zijn zo vatbaar voor het kwaad. Ons hart is arglistig en ongeneselijk ziek zonder Uw genade, barmhartigheid en kracht. Heer Jezus, we prijzen U, want Uw hart is zuiver en heilig, want U hebt nooit gezondigd temidden van alle verleidingen. Jezus, help ons hart.

We hebben U zo nodig, we zijn geneigd om af te dwalen. We voelen dit in ons leven op zoveel verschillende manieren. O God, we willen niet zondigen, we willen ons afkeren van de zonde. O God, ik wil me afkeren van alle zonde in mijn leven. Ik wil niets denken, zeggen, verlangen en doen wat U niet behaagt en eert. Ik wil geen patronen in mijn leven die niet aangenaam zijn voor U. O God, ik wil heilig zijn, zuiver. Verander mijn hart, elke dag weer. Vorm mij steeds meer naar het beeld van Christus.

Heer, help mij, help iedereen die dit leest. We hebben arglistige en ongeneeslijk zieke harten. En daarom prijzen we U voor het wonder van Uw genade en barmhartigheid waardoor we van onze zonden gered en met U verzoend kunnen worden. O daardoor kunnen we weer in gemeenschap leven met U, daardoor geeft U overwinning over verleiding en zonde. O God, help ons, help ons om in die overwinning te leven. Geef ons de kracht in onze harten om de zonde en de verleidingen te weigeren en in overeenstemming te wandelen met Uw Geest, Heer Jezus.

We hebben daarbij dagelijks Uw hulp nodig. En we prijzen U voor Uw belofte van hulp. Verander ons meer en meer naar het beeld van Jezus. We bidden dit in Zijn naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, help ons, zoals U ons geleerd hebt te bidden, Heer Jezus. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van het kwaad. We zijn zo vatbaar voor het kwaad. Ons hart is arglistig en ongeneselijk ziek zonder Uw genade, barmhartigheid en kracht. Heer Jezus, we prijzen U, want Uw hart is zuiver en heilig, want U hebt nooit gezondigd temidden van alle verleidingen. Jezus, help ons hart.

We hebben U zo nodig, we zijn geneigd om af te dwalen. We voelen dit in ons leven op zoveel verschillende manieren. O God, we willen niet zondigen, we willen ons afkeren van de zonde. O God, ik wil me afkeren van alle zonde in mijn leven. Ik wil niets denken, zeggen, verlangen en doen wat U niet behaagt en eert. Ik wil geen patronen in mijn leven die niet aangenaam zijn voor U. O God, ik wil heilig zijn, zuiver. Verander mijn hart, elke dag weer. Vorm mij steeds meer naar het beeld van Christus.

Heer, help mij, help iedereen die dit leest. We hebben arglistige en ongeneeslijk zieke harten. En daarom prijzen we U voor het wonder van Uw genade en barmhartigheid waardoor we van onze zonden gered en met U verzoend kunnen worden. O daardoor kunnen we weer in gemeenschap leven met U, daardoor geeft U overwinning over verleiding en zonde. O God, help ons, help ons om in die overwinning te leven. Geef ons de kracht in onze harten om de zonde en de verleidingen te weigeren en in overeenstemming te wandelen met Uw Geest, Heer Jezus.

We hebben daarbij dagelijks Uw hulp nodig. En we prijzen U voor Uw belofte van hulp. Verander ons meer en meer naar het beeld van Jezus. We bidden dit in Zijn naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net