4 maart 2018
Hij heeft me lief, Hij heeft me niet lief...

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)


Stel dat er echt een God is in de hemel. En stel dat God deze wereld geschapen heeft met alles wat er in is. Stel dat Hij in het scheppingsproces van ontelbare vogels, vissen en andere dieren ook de mens vormde, naar Zijn eigen beeld en dat Hij ze de hoogste plaats in de schepping gaf.

Stel dat God zei: “Ik wil dat jullie heilig zijn, zoals Ik heilig ben.” En Hij gaf ze maar één opdracht die ze moesten gehoorzamen. Maar niet lang nadat Hij hen gemaakt had kwamen deze zelfde mensen in opstand tegen het gezag doordat ze precies dat deden wat ze niet moesten doen.

Stel dat God vervolgens zei: “Ik zal jullie een manier geven om aan Mijn oordeel te ontkomen.” Toen riep Hij Abraham uit het heidendom, bracht hem tot Zichzelf en zei: “Ik zal je de vader maken van een groot volk.”

Stel dat God al zijn nakomelingen zegende, hen maakte tot een groot volk en zei: “Dit volk zal het middel zijn waardoor ik de hele wereld zal zegenen.” Maar het volk keerde zich steeds weer tegen Hem.

Stel dat God profeten naar dit volk stuurde om hen te smeken terug te keren naar God, zoals een ontrouwe echtgenoot terug kan keren naar zijn of haar man of vrouw. Maar het volk doodde de profeten.

Stel dat God uiteindelijk zei: “Ik heb jullie zo lief dat Ik mijn enige Zoon naar jullie zal sturen, ook al zijn jullie steeds ontrouw.” Maar het volk kwam in opstand tegen de Zoon en ze kruisigden Hem.

Stel dat God het volk zo lief had, dat Hij in dit alles — terwijl ze bezig waren om Zijn enige Zoon te doden — de zonden van Zijn volk aan Zijn Zoon overdroeg en tegen hen zei: “Als je je vertrouwen op Hem stelt, je zonden belijdt en Hem gelooft, zul je niet ervaren wat je verdient (de eeuwige dood), maar Ik zal je het eeuwige leven geven! Leven zonder pijn, tranen, kwaad en duisternis. Leven met Mij!”

Ja, tegen degene die arrogant is, het Evangelie afwijst en zegt: “Waarom moet er maar één manier zijn?” moeten we antwoorden: “De vraag, mijn vriend, gezien het blijvende verzet van het menselijk geslacht, is waarom er eigenlijk een manier is!”

God heeft de wereld genoeg liefgehad om een manier te geven! Hij heeft de wereld niet genoeg liefgehad om te zeggen dat ze die manier die Hij gegeven heeft wel kunnen negeren.

Of je vergaat of eeuwig leeft hangt helemaal af van je één ding, je antwoord op Jezus Christus.

Herinner je je de oude Israëlieten nog, die in de woestijn gebeten waren door giftige slangen? Hen was belooft dat ze zouden genezen als ze zich in het volle besef van hun onvermijdelijke dood zouden geven aan één ding.

Wat was dat? Meer consequente gehoorzaamheid? Het strenger houden van de Tien Geboden? Een belofte om grotere offers te brengen? Een vechtpartij organiseren tegen de slangen? Een groep creëren met de naam: De Vereniging voor Slangenverdelging?

Nee, er was geen enkele inspanning wat hen kon bevrijden van het gif wat door hun aderen joeg. Daarom moesten ze alleen zien op het middel wat God gegeven had. Te kijken, in geloof.

En, lieve vrienden, dat is precies wat jij moet doen. Richt je blik op het Middel wat God gegeven heeft voor eeuwig leven. Kijk naar Jezus, de Zoon van God, gelovend dat Hij alleen je kan genezen van de ziekte die je anders zou veroordelen. Juist omdat Hij het op zich genomen heeft en alle consequenties voor jou gedragen heeft!

Hoe kun je absoluut zeker zijn van Gods liefde voor jou?

Herken het object waarop deze liefde zich richt: De wereld, in al haar slechtheid.

Herken het offer wat het echte karakter van die liefde toont: Hij gaf Zijn enige Zoon.

En omhels het doel van de vertoning van deze liefde: Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!

Dus, doe jij dat? Geloof je in Jezus Christus? Ik zeg het anders, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je verleden ook is, geloof in Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus en ontvang Gods geschenk van eeuwig leven!

Je hoeft niet langer de blaadjes van een madeliefje te plukken: Hij heeft me lief, Hij heeft me niet lief… God verlangd dat je leeft naar het Evangelie: Hij heeft me lief, Hij heeft me lief. Hij heeft mij lief, Hij heeft mij lief!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hij heeft je lief!

Stel dat er echt een God is in de hemel. En stel dat God deze wereld geschapen heeft met alles wat er in is. Stel dat Hij in het scheppingsproces van ontelbare vogels, vissen en andere dieren ook de mens vormde, naar Zijn eigen beeld en dat Hij ze de hoogste plaats in de schepping gaf.

Stel dat God zei: “Ik wil dat jullie heilig zijn, zoals Ik heilig ben.” En Hij gaf ze maar één opdracht die ze moesten gehoorzamen. Maar niet lang nadat Hij hen gemaakt had kwamen deze zelfde mensen in opstand tegen het gezag doordat ze precies dat deden wat ze niet moesten doen.

Stel dat God vervolgens zei: “Ik zal jullie een manier geven om aan Mijn oordeel te ontkomen.” Toen riep Hij Abraham uit het heidendom, bracht hem tot Zichzelf en zei: “Ik zal je de vader maken van een groot volk.”

Stel dat God al zijn nakomelingen zegende, hen maakte tot een groot volk en zei: “Dit volk zal het middel zijn waardoor ik de hele wereld zal zegenen.” Maar het volk keerde zich steeds weer tegen Hem.

Stel dat God profeten naar dit volk stuurde om hen te smeken terug te keren naar God, zoals een ontrouwe echtgenoot terug kan keren naar zijn of haar man of vrouw. Maar het volk doodde de profeten.

Stel dat God uiteindelijk zei: “Ik heb jullie zo lief dat Ik mijn enige Zoon naar jullie zal sturen, ook al zijn jullie steeds ontrouw.” Maar het volk kwam in opstand tegen de Zoon en ze kruisigden Hem.

Stel dat God het volk zo lief had, dat Hij in dit alles — terwijl ze bezig waren om Zijn enige Zoon te doden — de zonden van Zijn volk aan Zijn Zoon overdroeg en tegen hen zei: “Als je je vertrouwen op Hem stelt, je zonden belijdt en Hem gelooft, zul je niet ervaren wat je verdient (de eeuwige dood), maar Ik zal je het eeuwige leven geven! Leven zonder pijn, tranen, kwaad en duisternis. Leven met Mij!”

Ja, tegen degene die arrogant is, het Evangelie afwijst en zegt: “Waarom moet er maar één manier zijn?” moeten we antwoorden: “De vraag, mijn vriend, gezien het blijvende verzet van het menselijk geslacht, is waarom er eigenlijk een manier is!”

God heeft de wereld genoeg liefgehad om een manier te geven! Hij heeft de wereld niet genoeg liefgehad om te zeggen dat ze die manier die Hij gegeven heeft wel kunnen negeren.

Of je vergaat of eeuwig leeft hangt helemaal af van je één ding, je antwoord op Jezus Christus.

Herinner je je de oude Israëlieten nog, die in de woestijn gebeten waren door giftige slangen? Hen was belooft dat ze zouden genezen als ze zich in het volle besef van hun onvermijdelijke dood zouden geven aan één ding.

Wat was dat? Meer consequente gehoorzaamheid? Het strenger houden van de Tien Geboden? Een belofte om grotere offers te brengen? Een vechtpartij organiseren tegen de slangen? Een groep creëren met de naam: De Vereniging voor Slangenverdelging?

Nee, er was geen enkele inspanning wat hen kon bevrijden van het gif wat door hun aderen joeg. Daarom moesten ze alleen zien op het middel wat God gegeven had. Te kijken, in geloof.

En, lieve vrienden, dat is precies wat jij moet doen. Richt je blik op het Middel wat God gegeven heeft voor eeuwig leven. Kijk naar Jezus, de Zoon van God, gelovend dat Hij alleen je kan genezen van de ziekte die je anders zou veroordelen. Juist omdat Hij het op zich genomen heeft en alle consequenties voor jou gedragen heeft!

Hoe kun je absoluut zeker zijn van Gods liefde voor jou?

Herken het object waarop deze liefde zich richt: De wereld, in al haar slechtheid.

Herken het offer wat het echte karakter van die liefde toont: Hij gaf Zijn enige Zoon.

En omhels het doel van de vertoning van deze liefde: Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!

Dus, doe jij dat? Geloof je in Jezus Christus? Ik zeg het anders, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je verleden ook is, geloof in Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus en ontvang Gods geschenk van eeuwig leven!

Je hoeft niet langer de blaadjes van een madeliefje te plukken: Hij heeft me lief, Hij heeft me niet lief… God verlangd dat je leeft naar het Evangelie: Hij heeft me lief, Hij heeft me lief. Hij heeft mij lief, Hij heeft mij lief!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hij heeft je lief!